Adatvédelmi nyilatkozat

A TriCSÓK Zrt. tiszteletben tartja a regisztrált személyek személyes adatainak titkosságához fűződő jogait, és az adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok (különösen a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai) maradéktalan betartásával kezeli, és tartja nyilván.
A TriCSÓK Zrt. az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, nyilvántartási azonosítója: 02663-0001.
A regisztrációs eljárásban az adatok megadása önkéntes , a regisztrációs adatlapot kitöltők a kitöltéssel hozzájárulnak, hogy adataikat a TriCSÓK Zrt. mint adatkezelő felvegye, és tárolja, valamint, hogy a TriCSÓK Zrt. megbízásából az Interart Consulting Kft. (1066 Budapest, Jókai u. 10. II. em. 14.) az adatokat feldolgozza.

Adatkezelő és a fent megjelölt adatfeldolgozó  a megadott adatokat - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, más adatkezelésben kezelt adatokkal nem kapcsolja össze, hanem - ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában - azokat titkosan kezeli. Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Adatkezelő www.tricsok.hu honlapon kizárólag az érdeklődő érintettek által önkéntesen megadott alábbi adatait kezeli: kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés célja a www.tricsok.hu felkereső érdeklődők megfelelő tájékoztatása, személyre szabott információkkal ellátása. Különleges adatot Adatkezelő nem kezel.
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, haazt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A felhasználók (látogatók) a www.tricsok.hu weboldalt térítésmentesen látogathatják, azonban a weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.


A www.tricsok.hu weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználók látogatásait. Ezeket az adatokat, továbbá a regisztrációs adatokat elemezve a TriCSÓK Zrt. a weboldal egyes részeire vonatkozó látogatottsági statisztikákat, felhasználói listákat készít.  Ezen dokumentumokat a TriCSÓK Zrt. összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában jogosult partnereinek átadni.


A www.tricsok.hu weboldal egyes részeinek letöltésekor a TriCSÓK Zrt. kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (ún. cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a TriCSÓK Zrt. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A www.tricsok.hu weboldal további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A TriCSÓK Zrt. nem vállal felelősséget ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használhatóságáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának jogszerűségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, valamint a további weboldalak tulajdonosainak, készítőinek vagy üzemeltetőinek esetleges adatkezelési tevékenységéért.